Du er her: Forside / Konferanser / Årskonferansen 2011 / Presentasjoner 2011

Presentasjoner 2011

Konferansedag 21.11.2011
”Ledelse og holdninger - struktur i maritim utdanning”
Olav Akselsen, sjøfartsdirektør, Sjøfartsdirektoratet
Bent Chr. Christoffersen, rådgiver
Arbeidsgiver og kompetanse, Norges Rederiforbund
Fremtidig struktur i norsk maritim utdanning AG Sjø, MARUT-rapporten, MARKOM 2020 og rollefordeling innen sertifikatutdanningen
Leiv Kåre Johannessen, studieleder Høgskolen Stord/Haugesund (Lagre mappen og pakk den ut kjør så prezi filen.)
Rune Vikse, underdirektør, Utdanning, Sertifisering og Bemanning, Sjøfartsdirektoratet
 “Den gode historien”
M300 samarbeidsprosjekt mellom HSH og Karmsund vgs.
Leiv Kåre Johannessen, Studieleder Nautikk, Høgskolen Stord/Haugesund(Lagre mappen og pakk den ut kjør så prezi filen.)
Sølvi Haavik, Høgskolelektor, Høgskolen Stord/Haugesund
v/Tor Egil Fjelde, rådgiver, Maritimt Forum
v/Sosiolog Jone Ullenes
Nytt fra våre
utstyrsleverandører
Johan Ekvall. Area sales manager, Transas Marine International
Transas film(krever VLC player) søk og evt innstaller VLC player

Konferansedag 22.11.2011

 

Parallellsesjoner 
1.Vg2 maritime fag – Hvordan bygge holdninger og forhold
   til kvalitetskrav i jobbutførelse?
   Øyvind Baardsen, Leder, Maritimt opplæringskontor SørVest-Norge
Samarbeid mellom skole, opplæringskontor og næring
    Representanter fra skipsledelsen er invitert til å delta
2. LEDELSELSESFAGET I NORSK MARITIM
    UTDANNING
    Hvor ligger hovedutfordringene og hvordan kan faget
     videreutvikles?
     Norsk Sjøoffisersforbund

Design og nettløsning: © Grieg Medialog AS