Du er her: Forside / Konferanser / Årskonferansen 2008

Presentasjoner 2008

Konferansedag 24.11.2008

Åpning av leder MUF Roald Ovid Isaksen

Åpningsinnlegg av leder MUF2008

"Stø kurs - regjeringens strategi for miljøvennlig vekst i de maritime næringer"

Politisk rådgiver Fride Solbakken, Nærings- og handelsdepartementet

Innlegg ved Fride Solbakken MUF 2008

Presentasjon MUF 2008

Kompetanse, rekruttering og utdanning - fellesprosjekter i klyngen

Kompetanserådgiver Tine Viveka Westerberg, Norges rederiforbund

Presentasjon MUF 2008.

Sertifiseringsmyndighetenes syn på utfordringer i dagens maritime utdanning - hvordan kan kvaliteten bedres? - prioriteringer

Sjefsingeniør Rune Vikse og senioringeniør Raymon Lone, Sjøfartsdirektoratet

Presentasjon utfordringer i maritim utdanning

Kompetanseutfordringen – Dagens maritime utdanning sett fra rederiet

- krav til kunnskaper, ferdigheter og holdninger

- hva bør forbedres og hvordan    

Sjøkaptein Bjørn Hjelvik, Farstad shipping

Presentasjon kompetanseutfordringen

Maritim utdanning på hovedfagsnivå –Nordic Master in Maritime Management

Høgskolelektor Tor Lund , Høgskolen i Vestfold

Høgskolelærer/Masterstudent  Paul Smit, Høgskolen i Vestfold

Presentasjon utdanning på hovedfagsnivå

Hvilke kompetanseutfordringer gir bruk av gass som drivstoff?

Avdelingsleder Rune Dyrstad, Kristiansund videregående skole
Lyder Jensen, Kristiansund videregående skole

Norsk Gassforum - foredrag MUF 2008

Nytt fra våre utstyrsleverandører

Managing director Jørgen B. Jentoft, Poseidon Simulation AS

Poseidon.pdf

Area Sales manager Svein Holmøy Kongsberg Maritime AS

Kongsberg.pdf

Project Manager Johan Ekvall, Transas Scandinavia AB

Transas.pdf

Konferansedag 25.11.2008

Tilbakemelding på aktuelle spørsmål vedrørende dagens undervisningssituasjon

Sjefsingeniør Rune Vikse, Sjøfartsdirektoratet

Senioringeniør Raymon Lone, Sjøfartsdirektoratet

Sjøfartsdirektoratets tilbakemeldinger

De maritime opplæringskontorene – status og utfordringer

 Øyvind Baardsen, Daglig leder Maritimt Opplæringskontor Sør/Vest

Bjørn Eirik Johnsen, Daglig leder OMF Nord

Opplæringskontorene status og utfordringer - "Loggbøker"

Audun Standnes, Opplæringskontoret for Forsvaret – Vest (OfF-V)

MUF presentasjon OfF

Tor Loddengaard, Sjøforsvarets Skoler 

Søkertall og opptak i Sjøforsvaret 2008

M/S ”SJØKURS"

-      Presentasjon av dagens situasjon

-      Prosjekt ”Kvalitetssikringstokt”

Direktør Sørlandets Seilende Skoleskibs Institution Rune Teisrud

 Rektor Bjørn Erik Tobiassen, M/S Sjøkurs

Kaptein Kay Honnemyr, M/S Sjøkurs

Seniorkonsulent Torill Sorkmo, Maritimt Kompetansesenter Sørøst Norge 

Oddleif Loland, Kvadraturen skolesenter

Kaare Omsted, Etterstad videregående skole

Sjøkurs presentasjon

Prosjekt kvalitetsikringstokt

Nytt fra Telenor Maritim Radio/Radioinspeksjonen

-      Sertifikat arbeidet

Seniorkonsulent Torill Leirbekk, Telenor Maritime

Telenor

Etablering av Redningsselskapets ”Sjøredningsskolen” i Stavern

-      maritim redningsmann mm

v/Jarl Berge Larsen

Sjøredningsskolen

 

 

 

 

 

Design og nettløsning: © Grieg Medialog AS