Du er her: Forside / Konferanser / Årskonferansen 2012 / Presentasjoner 2012

Presentasjoner 2012

Konferansedag 19.11.2012

Åpning av leder MUF Roald Ovid Isaksen

”Samarbeid og utvikling av maritim utdanning”

Nytt fra Sjøfartsdirektoratet

Olav Akselsen, sjøfartsdirektør, Sjøfartsdirektoratet

NHD, STØ-kurs, struktur for maritim offisersutdanning, samarbeid høgskoler/Universitet/Fagskoler

Roger Ingebrigtsen, Statssekretær, Nærings- og handelsdepartementet

Næringens behov i forhold til norsk maritim utdanning

Sturla Henriksen, Administrerende direktør, Norges Rederiforbund

Godkjenning og tilsyn av maritim utdanning

Bjørn R. Stensby, Ass. Avdelingsdirektør – tilsynsavdelingen (fagskole) NOKUT

Ny STCW, nye læreplaner, konsekvenser for maritim utdanning, erfaringer etter revisjoner av skoler

Jack-Arild Andersen, Fungerende Underdirektør, Utdanning, sertifisering og bemanning, Sjøfartsdirektoratet

Etablering av Bachelor skipsteknisk drift ved HiÅ, en påbygging på teknisk fagskole

v/Harald Eide, Høgskolelektor,

Maritim økonomi og ledelse ved Universitetet i Nordland – videre bachelorutdanninger i maritime fag

v/Professor Odd Jarl Borch, Handelshøgskolen i Bodø/Universitetet i Nordland

Nytt fra Opplæringskontorene

- Ny digital opplæringsbok/kadettbok
- Konsekvenser av de nye kvalifikasjonsforskriftene
- Inntakstall for 2012
v/Oddmund Nystad, Captain – Nestleder Maritimt kompetansesenter Sørøst Norge
v/Bjørn-Eirik Johnsen, daglig leder Opplæringskontoret for maritime fag – Nord (OMF-Nord)

Kadettdatabasen

v/Tor Egil Fjelde, rådgiver, Maritimt Forum

Nytt fra våreutstyrsleverandører

Johan Ekvall, Area sales manager, Transas Marine International

Sigve Olsen, Managing director, Poseidon Simulation AS

Tone-Merete Hansen, areal sales manager, Kongsberg Maritime

 

Konferansedag 20.11.2012

Parallellsesjoner 
1.Vg2 maritime fag – deling?
v/?? Utdanningsdirektoratet
representant fra Sdir og næringen
2. MARKOM2020 – Status og videre arbeid for samarbeid
høgskoler/universitet/fagskoler
v/styringsgruppemedlem Rune Jørgensen, Høgskolen
Stord/Haugesund, og andre representanter fra
styringsgruppen og faggruppen.

  

  

Design og nettløsning: © Grieg Medialog AS