Du er her: Forside / Konferanser / Årskonferansen 2009 / Presentasjoner 2009

Presentasjoner 2009

Konferansedag 23.11.2009

Åpning av leder MUF Roald Ovid Isaksen

 

Kompetanse, rekruttering og utdanning –

fellesprosjekter i klyngen (arbeidstittel). Norges rederiforbund

● Kompetanserådgiver Tom Kleppestø, Norges Rederiforbund
arskonferanser/2009/01 Norges rederiforbund/NR-MUF09.pdf

 

Erfaringer fra revisjon av maritime skoler og nye opplæringskrav for polar skipsfart

● Fungerende Sjøfartsdirektør Sigurd Gude, Sjøfartsdirektoratet

arskonferanser/2009/02 Sjøfartsdirektoratet/SD09.pdf

Maritim utdanning i Sjøforsvaret

- Status og erfaringer - Veien videre

● Flaggkommandør Bernt Grimstvedt, Sjef Sjøforsvarets skoler

arskonferanser/2009/03 SSK/SSK_09.pdf

 

Krav til kvalitet og kompetanse på Vg2 Maritime fag

Daglig leder Bjørn-Eirik Johnsen, Opplæringskontoret for maritime fag -Nord

Daglig leder Øyvind Baardsen, Maritimt opplæringskontor Sør/Vest  Norge

arskonferanser/2009/04 Opplæringskontoret/4a_N_V_S.pdf

Assisterende Rektor Åge Briger Hofseth, Ålesund videregående skole

arskonferanser/2009/04 Opplæringskontoret/4bAalvgs.pdf

 

Forpliktende samarbeidsrelasjoner i Nord

Fagopplæringssjef Gunnar Pedersen, Nordland fylkeskommune
arskonferanser/2009/05 Nordland fylkeskommune/Sam_rel09.pdf

 

Nytt fra våre utstyrsleverandører

● Area Sales Manager, Johan Ekvall, Transas Marine International

arskonferanser/2009/06 Utstyrlevandører/01 Transas/Transas09.pdf

● Managing director Jørgen B. Jentoft, Poseidon Simulation AS

arskonferanser/2009/06 Utstyrlevandører/02 Poseidon/Poseidon09.pdf

● Area Sales manager Tone-Merete Hansen, Kongsberg Maritime

arskonferanser/2009/06 Utstyrlevandører/03 Kongsberg/Kongsberg Maritime Simulation09.pdfParallellsesjoner

1.MARITIM FAGSKOLEGRUPPE

Eksamenssamarbeid mellom fagskolene

• Rektor Anne S. de Lange, Bergen Maritime

-  Status og utfordringer

arskonferanser/2009/201 Parallellsesjoner/1samarb.pdf

 

2. VG2 MARITIME FAG-GRUPPE

Krav til kvalitet og kompetanse på Vg2 Maritime fag

● Daglig leder Bjørn-Eirik Johnsen, Opplæringskontoret for Maritime   fag – Nord

● Daglig leder Øyvind Baardsen, Maritimt opplæringskontor Sør/Vest  Norge

(Muntlig presentasjon)

 

3. MARITIM HØGSKOLEGRUPPE

Modell for samordning av maritim utdanning i høgskole og fagskole – umulig eller mulig?

● Studieleder Per Einar Rosenhave, Høgskolen i Vestfold
arskonferanser/2009/201 Parallellsesjoner/HIVE_09.pdf

Universitetet i Tromsø, Strategi og muligheter

• Instituttleder Terje F. Olsen, Universitetet i Tromsø

arskonferanser/2009/202 Univeritetet i Tromsø/UIT_09a.pdf

● Studieansvarlig Nautikk, Asbjørn Hermansen, Universitetet i Tromsø 
arskonferanser/2009/202 Univeritetet i Tromsø/IIS_09b.pdf 

Prosjekt til fordyping i forsvaret

● Lærlingkoordinator Halvar Rønneberg,  Vernepliktsverket,  Opplæringskontoret for Forsvaret

● Lærlingkoordinator Rune Wiik, Vernepliktsverket, Opplæringskontoret for Forsvaret

arskonferanser/2009/203 OfF/PTF_OfF.pdf

 

 

 

 

Design og nettløsning: © Grieg Medialog AS