Du er her: Forside / Konferanser / Årskonferansen 2010 / Presentasjoner 2010

Presentasjoner 2010

Konferansedag 22.11.2009
Åpning av leder MUF Roald Ovid Isaksen

”Struktur for maritim utdanning – behov for nytenkning?”

Olav Akselsen, sjøfartsdirektør, Sjøfartsdirektoratet

Utfordringer i kjølvannet av Aasen utvalgets rapport og Maritim 21
Jeanette Iren Moen, politisk rådgiver,
Nærings- og Handelsdepartementet                

Tore Forsmo, direktør, Kompetanse, rekruttering og utdanning,

Rune Vikse, underdirektør, Sjøfartsdirektoratet
Nasjonal kadettordning
Åge Risdal, seniorrådgiver, Utdanningsdirektoratet
Nytt fra våre utstyrsleverandører
Parallellsesjoner
 1.Vg2 maritime fag – bør utdanningen linjedeles?        
   Øyvind Baardsen, Leder, Maritimt opplæringskontor SørVest-Norge
    Bjørn-Eirik Johnsen, Opplæringskontoret for maritime fag - Nord
2. Overgang fra Fagbrev til Doktor, hvordan kan dette best ivaretas?
    Oddvar J. Kristiansen, Instituttleder IMAR, Høgskolen i Vestfold  
    Leiv Kåre Johannessen, Studieleder, Høgskolen Stord Haugesund
    Asbjørn Hermansen, Studieansvarlig nautikk, Universitetet i Tromsø

 

 

Design og nettløsning: © Grieg Medialog AS